„Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie …”

Logo

„Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”

Projekt konkursowy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Mieszkania Wspomagane – ul. Głuska 140 Lublin

Ideą mieszkań wspomaganych prowadzonych przez Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” w Lublinie jest wspieranie osób po przebytym kryzysie zdrowia psychicznego w powrocie do możliwie jak najpełniejszego i niezależnego życia. Pobyt w mieszkaniu ma na celu przede wszystkim budowanie samodzielności, umacnianie zasobów oraz przygotowanie do pełnej aktywności społeczno-zawodowej. Wspólnie dążymy do tego, by mieszkańcy każdego dnia rozwijali swój potencjał i odkrywali życie na nowo, na miarę swoich możliwości.

Mieszkania wspomagane stanowią istotny etap przejścia od opieki instytucjonalnej (szpital, DPS) do możliwie jak najbardziej niezależnego funkcjonowania w życiu społecznym.

Dysponujemy miejscami dla 7 osób. Dom podzielony jest na dwie strefy: prywatną i wspólną.

Strefę prywatną stanowią pokoje z łazienkami: 3 pokoje – jednoosobowe i 2 pokoje – dwuosobowe, natomiast część wspólną tworzy kuchnia, salon i pralnia. Wokół budynku znajduje się duży ogród ze strefą relaksu, zapewniającą miły odpoczynek w ciepłe dni.

Pobyt mieszkańców wspomaga wykwalifikowana kadra, dbając o przyjazną i miłą atmosferę domu. Nasi podopieczni zamieszkując razem doświadczają codzienności, która kształtuje w nich szereg umiejętności społecznych. Uczą się wzajemnej współpracy, troski, życzliwości. Takie bezpieczne budowanie relacji w małej i znanej społeczności, daje większą odwagę do rozwoju swoich kompetencji poza mieszkaniem wspomaganym w coraz większej społeczności czy też dalej w życiu zawodowym. Uzyskiwanie wzajemnego wsparcia w grupie znacząco wpływa na poczucie własnej wartości, dodaje nadziei, wiary we własne możliwości. Niejednokrotnie jako kadra słyszymy, że mieszkańcy czują się „jak w rodzinie”. Uczą się ufać, dawać sobie wsparcie i korzystać z niego, by pokonywać bieżące trudności. Mieszkania wspomagane kształtuje odpowiedzialność za swoje życie a w rezultacie dojrzałość społeczną.

Stymulujemy rozwój mieszkańców także poprzez szereg dobranych indywidualnie treningów, szkoleń usamodzielniających czy kursów zawodowych. W ten sposób stwarzamy im możliwość odkrywania nowych zainteresowań, umiejętności i pasji. Czas wolny mieszkańcy chętnie spędzają uczestnicząc w różnorodnych spotkaniach integracyjnych, wyjściach aktywizujących i wyjazdach.

IMG_20210104_100412 M IMG_20210104_105212 M

Mieszkania Wspomagane przy ul. Zdrowej 14 w Lublinie otworzono we wrześniu 2019r. w ramach projektu unijnego: „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” Projekt konkursowy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ośmiu pokojach (6 jednoosobowych i 2 dwuosobowych) zamieszkuje 5 kobiet i 5 mężczyzn w wieku od 34 do 62 lat. Dwie osoby posiadają wykształcenie wyższe a pozostali średnie. Spośród  mieszkańców połowa jest aktywna zawodowo (2 osoby ZAZ Misericordia, 1 osoba Stowarzyszenie Misericordia, 2 osoby otwarty rynek pracy), 1 osoba wolontariat, 1 osoba WTZ, 1 osoba na emeryturze.

Kadrę mieszkań wspomaganych stanowi 6 osób: opiekun, dietetyk, psycholog, doradca zawodowy i dwoje terapeutów zajęciowych.

Pani Kinga:

dietetyk, doradca żywieniowy, autorka publikacji popularnonaukowych, organizatorka warsztatów z zakresu zdrowego odżywiania wśród każdej grupy wiekowej, ekspertka w programach telewizyjnych, radiowych oraz internetowych. Absolwentka Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Interesuje się nutripsychiatrią. W praktyce dietetyka zwraca uwagę na wpływ żywienia na zdrowie psychiczne oraz kieruje się zasadą, że zmiany nawyków żywieniowych, to nie same wyrzeczenia, a dieta powinna zostać dobrana do człowieka, a nie człowiek do diety. Zajmuje się dietoterapią w chorobach cywilizacyjnych, takich jak: nowotwory, otyłość, insulinooporność, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroby jelit, hipercholesterolemia, miażdżyca czy problemy hormonalne.

W wolnej chwili spełnia się kulinarnie, gotując dietetyczne dania oraz piekąc zdrowsze alternatywy dla popularnych ciast.

Żywienie i styl życia mają niebagatelne znaczenie w kontekście kształtowania zdrowia fizycznego i psychicznego, dlatego zajęcia z dietetykiem obejmują przede wszystkim edukację żywieniową oraz wsparcie i motywację do prowadzenia zdrowego stylu życia. Ponadto wszystkie osoby chętne do indywidualnej współpracy mogą liczyć na spersonalizowany plan żywieniowy, który zostaje dopasowany pod konkretną osobę, jej preferencje kulinarne oraz stan zdrowia.

Dietetyk przeprowadza również warsztaty kulinarne z mieszkańcami, które mają na celu edukację z zakresu właściwości prozdrowotnych danych produktów czy technik przygotowywania zdrowych potraw. Pani Kinga obserwuje i pomaga we wdrażaniu zdrowszych nawyków żywieniowych.

Zajęcia grupowe obejmują między innymi prelekcje, prezentacje edukacyjne, pogadanki czy wykłady. Poruszane są na nich tematy dotyczące higieny stylu życia, profilaktyki chorób cywilizacyjnych, trików kulinarnych, niemarnowania żywności, diet przy poszczególnych stanach chorobowych. Tematyka zajęć dobierana jest nieprzypadkowo – dietetyk dostosowuje treści pod potrzeby słuchaczy.

Zajęcia z Panią Kingą włączają również wyjścia plenerowe – m. in. do sklepów spożywczych na zdrowe zakupy. Podczas takiego spotkania zwracamy uwagę na zdrowe artykuły spożywcze, na skład produktów i finalnie na ich jakość. W planach działań mamy również spotkania w poradni dietetycznej, gdzie można skorzystać ze specjalistycznej analizy składu ciała, która ukazuje m.in. zawartość wody w organizmie, ilość tkanki tłuszczowej (również tkanki tłuszczowej brzusznej) czy masy mięśniowej.

Podczas treningów kulinarnych (indywidualnych i grupowych) zwracamy uwagę na estetykę podania potraw – uczymy się robić coś zwyczajnie prostego i zdrowego podając w ciekawy i apetyczny sposób.

Głównymi, zaobserwowanymi dotychczas efektami pracy z Panią dietetyk są m. in.: redukcja masy ciała, poprawa samopoczucia, wzmocnienie umiejętności planowania swojego zbilansowanego żywienia, zmiana nieprawidłowych nawyków żywieniowych, dokonywanie świadomych wyborów konsumenckich czy zmniejszenie częstotliwości podjadania wysoko przetworzonej żywności.

Mieszkańcy mają świadomość, że w każdej chwili mogą skorzystać z indywidualnych konsultacji dietetycznych, co daje im poczucie wsparcia niezależnie od dnia.

Zajęcia z dietetykiem cieszą się powodzeniem i nierzadko dla niektórych bywają szokujące, ponieważ okazuje się, że zdrowe żywienie może  być naprawdę smaczne.

Mieszkania Wspomagane w Wołkowianach (Gmina Żmudź)

Oferta przeznaczona dla trzech dorosłych osób, dwóch kobiet i mężczyzny, mieszkańców gminy Żmudź, które na skutek choroby psychicznej utraciły umiejętności niezbędne do samodzielnego funkcjonowania .

Wsparcie świadczone w mieszkaniu wspomaganym, dopasowane jest do indywidualnych potrzeb mieszkańców i obejmuje między innymi : poradnictwo psychologiczne, doradztwo zawodowe, wsparcie terapeutów oraz opiekuna mieszkań.

Dla mieszkańców Mieszkań Wspomaganych prowadzone są kursy usamodzielniające i przygotowujące mieszkańców do powrotu na rynek pracy między innymi : Kurs komputerowy, aranżacji terenów zielonych, prawa i obowiązki osób niepełnosprawnych w zakładach pracy oraz trening uważności jako metody redukcji stresu. Dodatkowo na co dzień prowadzone są treningi : kulinarny, budżetowy, umiejętności praktycznych, organizacji czasu wolnego, aktywnego szukania pracy oraz wiele innych . Mieszkańcy dwa razy w tygodniu uczęszczają na trening z cyklu „ Dbamy o linię” na którym pracują nad budowaniem garnituru mięśniowego oraz utratą zbędnych kilogramów.

1610105692418 M 1610105948414 M 1610105948391 M 1610105692426 M 1610105692420 M

Województwo Lubelskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie jako Lider, w partnerstwie z Charytatywnym Stowarzyszeniem Niesienia Pomocy Chorym Misericordia, Województwem Podkarpackim – Regionalnym Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie i Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” oraz Województwem Świętokrzyskim – Regionalnym Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach i Caritas Diecezji Kieleckiej, realizuje projekt pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dofinansowanie z UE: 10 103 705,70 zł

Okres realizacji projektu: 1 marca 2018 r. – 28 luty 2022 r.

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

 

Celem projektu jest wypracowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardu w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym. Opracowany standard będzie uwzględniał specyfikę zaburzenia psychicznego, aktualny stan zdrowia psychicznego po przeprowadzeniu konsultacji z lekarzem psychiatrą, czas po okresie hospitalizacji oraz zostanie wdrożony i przetestowany na terenie 5 gmin zróżnicowanych pod względem sytuacji społeczno – gospodarczej, w tym:

3 gmin na terenie województwa lubelskiego, 1 gminy na terenie województwa podkarpackiego i 1 gminy na terenie województwa świętokrzyskiego.

Realizacja celu projektu wpłynie na:

  • poprawę jakości usług realizowanych na rzecz osób chorujących psychicznie,
  • zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług,
  • zapobieganie ponownemu umieszczeniu osoby chorującej psychicznie w szpitalu psychiatrycznym i/lub skierowaniu do placówki opieki całodobowej (DPS, ZOL, ZOP),
  • zwiększenie szans na funkcjonowanie osób chorujących psychicznie w środowisku lokalnym.

Ponadto zostaną przeprowadzone działania edukacyjno – szkoleniowe dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i NGO w zakresie stosowania opracowanego i wdrożonego standardu.

 

Partnerzy Projektu:

 

Województwo lubelskie

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia

Abramowicka 2

20 – 442 Lublin

Tel. 81 751 95 01

Fax. 81 751 95 01

e-mail: [email protected]

 

Województwo podkarpackie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

Hetmańska 120

35 – 078 Rzeszów

Tel. 17 747 06 00

Fax. 17 747 06 01

e-mail: [email protected]

 

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych “Radość” w Dębicy

Św. Jadwigi 1

39 – 200 Dębica

Tel. 14 681 16 14

e-mail: [email protected]

 

Województwo świętokrzyskie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach

Al. IX Wieków Kielc 3

25 – 516 Kielce

Tel. 41 342 12 42

Fax. 41 344 30 94

e-mail: [email protected]

 

Caritas Diecezji Kieleckiej

Jana Pawła II 3

25- 013 Kielce

Tel. 41 344 52 82

Fax. 41 344 67 28

e-mail: [email protected]

Logo

„Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”

Projekt konkursowy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego

Partnerzy