SuperSprawni na rynku pracy

KAPITAL_LUDZKI_1

logo_zpodpisemUE_0609[1]

 

 

 

 

NABÓR ZAKOŃCZONY

 

 

Jeśli spełniasz poniższe kryteria i jesteś osobą:

  • niepełnosprawną o umiarkowanym (symbol niepełn. 01U, 02P) lub znacznym stopniu niepełnosprawności (o każdym symbolu niepełn.);
  • nieaktywną zawodowo;
  • gotową podjąć zatrudnienie;
  • w wieku 18-64 lata;
  • zamieszkałą na terenie woj. lubelskiego

Nowe miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych

W ramach projektu oferujemy:

  • szkolenia przygotowujące do podjęcia zatrudnienia;
  • kursy i szkolenia dla zdobycia kompetencji zawodowych i społecznych;
  • doradztwo zawodowe, opiekę psychologiczną i logopedyczną;
  • zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej;
  • działania o charakterze środowiskowym.

Termin naboru uczestników:
od 16.10.2013 r. do 30.10.2013 r.

Obecnie nie przeprowadzamy rekrutacji. 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać:
– w Biurze Projektu – ul. Mełgiewska 2, 20-209 Lublin, tel. 530 010 591
– w Zakładzie Aktywności Zawodowej, ul. Głuska 145, 20-385 Lublin, tel. 81 751 95 01

Materiały do pobrania:
– regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie DOC  ODT
– formularz zgłoszeniowy, ankieta kwalifikacyjna, oświadczenia DOC  ODT
– harmonogram realizacji projektu DOC  ODT

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt „SuperSprawni na rynku pracy” współfinansowany w ramach Priorytetu VII, Działania 7.4. POKL 2007-2013
Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”, ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin www.misericordia.org.pl

Partnerzy