Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” z siedzibą w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2 poszukuje osoby na stanowisko eksperta ds. merytorycznych.

 W ramach realizacji zadania publicznego zleconego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020r. pod tytułem „Od przeszłości do teraźniejszości”

 

Wymagania:

– wykształcenie wyższe

– umiejętność analizowania przepisów prawnych oraz ich stosowania w praktyce

– samodzielność

– umiejętność pracy w grupie

– komunikatywność

– obsługa komputera (Office)

– doświadczenie w realizacji projektów

Zakres obowiązków

– planowanie bieżącej realizacji merytorycznej zadań zgodnie z wytycznymi projektu „ Od przeszłości do teraźniejszości”

– przygotowanie i opracowanie potrzebnych formularzy dot. działań merytorycznych projektu „ Od przeszłości do teraźniejszości”

 

Oferujemy:

– zatrudnienie w ramach umowy zlecenia w terminie od stycznia 2019 roku do grudnia 2019 roku

 

Aplikację wg dowolnego wzoru należy zgłaszać w biurze Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2 (I piętro sekretariat) do dnia 14.01.2019 do godz. 9.00 .

Decyzja odnośnie zatrudnienia będzie podjęta 14.01.2019 do godz.12.00.

Informacji dodatkowych udziela Dorota Zajdel nr tel. 81 74 447 33

 

 

Z projektem pn. „Od przeszłości do teraźniejszości” zleconego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 -2020 można zapoznać się w biurze Charytatywnego Stowarzyszenia „Misericordia” przy ul. Abramowickiej 2 (I piętro sekretariat) do dnia 14.01.2019 do godz. 9.00

Partnerzy