Uroczyste poświęcenie mieszkań wspomaganych

W dniu 13 grudnia 2019 r. o godz. 13.00. Ksiądz Arcybiskup Stanisław Budzik dokonał uroczystego poświęcenia mieszkań wspomaganych utworzonych dla osób z niepełnosprawnością, po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym. W uroczystości uczestniczył m.in. Prezes Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych Pan Krzysztof Michałkiewicz. Mieszkania wspomagane powstały w ramach projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”. Projekt konkursowy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

DSC_0506

Partnerzy