V Forum Zakładów Aktywności Zawodowej Województwa Lubelskiego

W dniu 16 listopada 2017 w Zakładzie Aktywności Zawodowej prowadzonym przez Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia odbyło się V Forum Zakładów Aktywności Zawodowej Województwa Lubelskiego.

Na spotkanie przybyli dyrektorzy wraz z pracownikami wszystkich  7 ZAZów z terenu Województwa Lubelskiego.  Swoją obecnością zaszczycili także: Pan Jerzy Dębski – Dyrektor PFRON O/Lublin, Pani Katarzyna Fus – Dyrektor ROPS Lublin, Pani Małgorzata Mądry – z-ca Dyrektora ROPS Lublin, Pani Katarzyna Kępa – Dyrektor MUP w Lublinie, Pan Wojciech Zagajski oraz Pani Renata Grzegorczyk – inspektorzy Wojewódzkiego Oddziału Kontroli Zewnętrznych Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Gospodarzem spotkania był ks. Tadeusz Pajurek – prezes Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym Misericordia oraz Arkadiusz Sadowski – Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej Misericordia.

Podczas spotkania zaprezentowano film prezentujący kompleksowy system wsparcia dla osób niepełnosprawnych, który jest realizowany w Charytatywnym Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Chorym Misericordia od przeszło 25 lat.  W krótkiej dyskusji po obejrzeniu filmu wystąpili jego bohaterowie – Pan Adam, Pan Daniel i Pan Grzegorz.

Pani Dyrektor PZAZ Łęczna w krótkiej prezentacji przedstawiła bieżące problemy ZAZów. Głównym problemem jest brak możliwości zwiększenia kwoty algorytmu, który jest podstawą budżetu w ZAZach.

Pani dr Agnieszka Sadowska (Wyższa Szkoła Handlowa Radom) przedstawiła wszystkim zebranym propozycję wydania opracowania naukowego pod kierunkiem dwóch recenzentów, które dotyczyłoby zebrania informacji w tematyce zakładów aktywności zawodowej.

W części artystycznej wystąpił Pan Piotr Selim, który zachęcił do zwiedzenia zabytkowych miejsc Lublina poprzez prezentację słowno – muzyczną – tematyką nawiązującą do tych miejsc. Pracownicy ZAZ Misericordia zaprezentowali także utwory nawiązujące do obecnej pory roku – jesieni.

Podczas forum wręczone zostały okolicznościowe statuetki – Przyjaciel Zakładu Aktywności Zawodowej Misericordia – dla zaproszonych gości.

W części merytorycznej dla pracowników ZAZów przygotowano szkolenie z zakresu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Na smaczny poczęstunek przy wspólnym muzykowaniu zaprosił na zakończenie Dyrektor ZAZ Misericordia – Arkadiusz Sadowski.

 

 

????????????????????????????????????

Partnerzy