Zakład Aktywności Zawodowej Misericordia laureatem Konkursu LODOŁAMACZE 2013 dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie

Zakład Aktywności Zawodowej Misericordia uzyskał III miejsce i brązowy medal w Konkursie LODOŁAMACZE 2013 dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie etapu regionalnego w kategorii Zakład Pracy Chronionej.

 

 Kapituła konkursu przyznała nagrodę za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia. Zdaniem kapituły działalność Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym Misericordia Zakład Aktywności Zawodowej na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych stanowi wzór godny naśladowania. 

Ideą konkursu LODOŁAMACZE jest wyłonienie i nagradzanie osób prywatnych i pracodawców wybitnie angażujących się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.

Konkurs LODOŁAMACZE jest przeprowadzany corocznie od 2006 r.

Jest to przedsięwzięcie prestiżowe, organizowane przez największą w Polsce organizację zrzeszającą pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne tj. Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Od 2007 r. corocznie Honorowy Patronat nad konkursem LODOŁAMACZE obejmuje Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Ambasadorem konkursu został znany aktor teatralny i filmowy – Zbigniew Zamachowski.

Partnerzy