Zakończenie projektu SuperSprawni na rynku pracy

31 stycznia 2015 r. zakończyliśmy projekt SuperSprawni na rynku pracy, w ramach którego 20 osób niepełnosprawnych zdobywało doświadczenie zawodowe poprzez zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej Misericordia. Celem projektu było podtrzymanie zatrudnienia dla 4 pracowników. 3 osoby są zatrudnione nadal w Zakładzie Aktywności Zawodowej, 1 osoba otrzymała ofertę pracy w ramach otwartego rynku pracy. Gratulujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tym projekcie. Projekt  został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

SuperSprawniNaRynkuPracy[1]

Partnerzy