Zapraszamy do skorzystania z porad psychologicznych

Uprzejmie informujemy, że Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” otworzyło 2 Punkty Konsultacji Psychologicznych.
Działalność punktów konsultacyjnych odbywa się w następujących lokalizacjach:
• Punkt Konsultacji Psychologicznych – ul. Głuska 140 Lublin
• Punkt Konsultacji Psychologicznych – ul. Zdrowa 14 Lublin.

Z pomocy psychologicznej mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnością z kręgu zaburzeń psychicznych, doświadczających długotrwałych skutków pandemii tj.:
– nasilenie objawów lękowych i stresu
– bierności i wycofania z aktywności życiowej
– obniżenia nastroju i sił fizycznych
– pogorszenia funkcji poznawczych
– ograniczenia kontaktów społecznych
– braku mobilizacji w wykonywaniu czynności dnia codziennego i realizacji celów
– potrzebujących wsparcia w profilaktyce zdrowia i motywacji do regularnego leczenia
Oferujemy nieodpłatną pomoc psychologiczną indywidualną i grupową o charakterze: wspierającym, edukacyjnym, profilaktycznym i ogólnorozwojowym.

Oferta skierowana jest do mieszkańców gminy Lublin oraz mieszkańców innych gmin.
Kryterium przyjęcia: aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Z oferowanej pomocy wykluczone są osoby, które korzystają z porad psychologicznych w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy lub Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Okres działalności Psychologicznych Punktów Konsultacyjnych: 15.09.2022 – 31.12.2022 r.
Informacje szczegółowe i zapisy pod nr tel. 780 – 509 – 451.
Serdecznie zapraszamy.

PROJEKT FINANSOWANY
ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Partnerzy