Zaproszenie dla osób niepełnosprawnych do udziału i zatrudnienia w projekcie SuperSprawni na rynku pracy

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” 

zaprasza do udziału w projekcie pt. „SuperSprawni na rynku pracy”

 

W ramach projektu oferujemy:

– szkolenia przygotowujące do podjęcia zatrudnienia;

– kursy i szkolenia dla zdobycia kompetencji zawodowych i społecznych;

– doradztwo zawodowe, opiekę psychologiczną i logopedyczną;

– zatrudnienie z Zakładzie Aktywizacji Zawodowej;

Projekt skierowany jest do:

– osób niepełnosprawnych o umiarkowanym (symbol niepełn. 01U, 02P) lub znacznym stopniu niepełnosprawności (o każdym symbolu niepełn.);

– nieaktywnych zawodowo;

– gotowych podjąć zatrudnienie;

– w wieku 18-64 lata;

– zamieszkałych na terenie woj. lubelskiego.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny!!!

 

Nabór uczestników trwa do 30.10.2013 r.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać:

– w Zakładzie Aktywności Zawodowej Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym Misericordia, ul. Głuska 145, 20-385 Lublin, tel. 81 75 195 01

w Biurze Projektu – ul. Mełgiewska 2, 20-209 Lublin, tel. 530 010591

Partnerzy