Zaproszenie na „Jakubowe Jasełka” 7 styczeń 2020 Kościół pw. Św. Jakuba Apostoła Większego w Lublinie

W dniu 03 stycznia 2020 Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia z siedziba w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2 zaplanowało rozpoczęcie cyklu wydarzeń kulturalnych, podczas których zaprezentowane zostaną prace plastyczne wykonane przez osoby z niepełnosprawnością – uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy.  Prace będzie można oglądać w odrestaurowanym Kościele pw. Św. Jakuba Apostoła Większego przy ul. Głuskiej 145 w Lublinie.

Jednocześnie serdecznie zapraszamy 07 stycznia 2020 o godz. 12.00. do udziału w wydarzeniu pt. „Jakubowe Jasełka ”,  podczas których zaprezentują się uczestnicy  z niepełnosprawnością Teatru Przebudzenie. Po spektaklu zapraszamy na wspólne śpiewanie kolęd przygotowanych przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej Misericordia. Spotkanie będzie prowadził Ks. Tadeusz Liminowicz. Miejsce   – Kościół pw. Św. Jakuba Apostoła Większego przy ul. Głuskiej 145 w Lublinie. Po spotkaniu zapraszamy na poczęstunek.

 

Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu pn. „Renowacja obiektu zabytkowego – Kościoła pw. Świętego Jakuba Apostoła w Lublinie” finansowanego w ramach RPO WL 2014-2020 – Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

 

Plakat2019

Partnerzy