Zapytania ofertowe na wybór 6 specjalistów do Zespołu ds. opracowania standardu w ramach projektu pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” z podziałem na 6 części

Przesyłamy wszystkim zainteresowanym link do zapytania ofertowego na wybór 6 specjalistów do Zespołu
ds. opracowania standardu w ramach projektu pn. „Standardy
w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po
wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” z podziałem na 6 części.

 

http://rops.lubelskie.pl/2018/04/regionalny-osrodek-polityki-spolecznej-w-lu
blinie-zaprasza-do-skladnia-ofert-w-ramach-zapytania-ofertowego-nr-dzpr-lb-2
321-22-2018-na-wybor-6-specjalistow-do-zespolu-ds-opracowania-standardu-w-ra
mach/

Partnerzy