ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Lublin, dnia 30.03.2020r.

 

Dotyczy: postępowania na dostawę wyposażenia  prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności pn.”Dostawa do mieszkań wspomaganych – 8 części.Misericordia „ nr ogłoszenia 1235497 w ramach  realizacji projektu pn.”Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” Projekt konkursowy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru ofert złożonych przez:

 

1.Na dostawę części 7 przedmiotu zamówienia:

 

CHEF´S PLACE Kosterka i Wspólnicy s.c.ul.Mielczarskiego 21/23 ,                     42-200 Częstochowa NIP 949-222-94-33 za cenę 6.912,30 zł brutto. Oferta uzyskała 100 pkt.

 

 2.Na dostawę części 5,6,8 przedmiotu zamówienia :

 

HURTOWNIA SPORTOWA KAL-SPORT Paweł Kalita, Al.T.Rejtana 8,                     35-310 Rzeszów NIP 813-100-46 52 za cenę 52.235,00 zł brutto.Oferta uzyskała na każdą część zamówienia 100pkt.

 

 

Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu, oferty wykonawców nie podlegają  odrzuceniu.

Partnerzy