ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Lublin,14.05.2020r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania na dostawę wyposażenia prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności pn. „Dostawa do mieszkań wspomaganych – 7 części. Misericordia” , nr ogłoszenia 1243532 w ramach realizacji projektu pn.„Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”. Projekt konkursowy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru ofert złożonych przez:

Na dostawę części 1 przedmiotu zamówienia wybrano ofertę nr 3  tj.: KAL-SPORT Hurtownia Sportowa, Al. Rejtana 8 , 35-310 Rzeszów za cenę 4.078,80 zł. Oferta uzyskała 100 pkt

Na dostawę części 2 przedmiotu zamówienia wybrano ofertę nr 4 tj.: Dorota Jasińska „Drzewiarz-Bis Sp. z o.o ul. Wyszyńskiego 46a ,87-600 Lipno za cenę 2.972,00 zł .Oferta uzyskała 100 pkt

Na dostawę części 3 przedmiotu zamówienia   wybrano ofertę nr 3  tj. KAL-SPORT Hurtownia Sportowa, Al. Rejtana 8 , 35-310 Rzeszów za cenę 415,00 zł. Oferta uzyskała 100 pkt

Na dostawę części 4 przedmiotu zamówienia wybrano ofertę nr 3  tj. KAL-SPORT Hurtownia Sportowa, Al. Rejtana 8 , 35-310 Rzeszów za cenę 5.170,25 zł. Oferta uzyskała 100 pkt

Na dostawę 5 części przedmiotu zamówienia wybrano ofertę nr 4 tj.: Dorota Jasińska „Drzewiarz-Bis Sp. z o.o ul. Wyszyńskiego 46a ,87-600 Lipno za cenę 22.160,00 zł .Oferta uzyskała 100 pkt

Na dostawę 6 części przedmiotu zamówienia wybrano ofertę nr 4 tj.: Dorota Jasińska „Drzewiarz-Bis Sp. z o.o ul. Wyszyńskiego 46a ,87-600 Lipno  za cenę 20.313,00 zł.Oferta uzyskała 100 pkt

Na dostawę 7 części przedmiotu zamówienia wybrano ofertę nr 2 tj. :Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak .Gorzeszów19 ,58-405 Krzeszów za cenę 20.024,00 zł. Oferta uzyskała 100 pkt

Wyżej wymienieni oferenci  spełnili wszystkie kryteria określone w zapytaniu ofertowym oraz przedstawili najkorzystniejsze warunki finansowe realizacji zamówienia.

 

Partnerzy