ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Loga

Lublin, dnia 31.12.2019r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dotyczy: postępowania na wykonanie usługi p.n. „Organizacja wydarzenia kulturalnego – Dni Kultury osób niepełnosprawnych” w dniach 03 –  07 stycznia 2020 w Kościele pw. Świętego Jakuba Apostoła w Lublinie przy ul. Głuskiej 145. Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu pn. „Renowacja obiektu zabytkowego – Kościoła pw. Świętego Jakuba Apostoła w Lublinie” finansowanego w ramach RPO WL 2014-2020 – Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

 

 

 

 

 

W przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru oferty złożonej przez:

Handel i Usługi Artystyczne Agnieszka Woźniak vel Wójcik NIP 713 132 32 62 Świdnik, ul. Kościuszki 5/5 kod 21-040  za cenę 8 000,00 zł netto. Oferta uzyskała 100 pkt.

 

 

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, a oferta wykonawcy nie podległa odrzuceniu.

 

Partnerzy