Zestawienie darowizn otrzymanych w roku 2014

W załączeniu publikujemy zestawienie otrzymanych darowizn w roku 2014 r. przez nasze stowarzyszenie.

darowizny2014367

Partnerzy