Informacja o wyniku postępowania w związku z zamówieniem na prace remontowe obejmujące naprawę dachu, remont w pracowni gospodarstwa domowego i w pracowni introligatorskiej, wymianę stolarki drzwiowej oraz malowanie korytarza na I piętrze w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej ul. Głuska 138, 20 – 380 Lublin

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prace remontowe obejmujące naprawę dachu, remont w pracowni gospodarstwa domowego i w pracowni introligatorskiej, wymianę stolarki drzwiowej oraz malowanie korytarza na I piętrze w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej ul. Głuska 138, 20 – 380 Lublin

 

Uprzejmie informuję, iż w ww. postępowaniu wybrana została oferta złożona przez:

Zakład Budowlany Paweł Czarnomski

Stasin 97/4

21-030 Motycz

 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych w zapytaniu ofertowym kryteriów oceny ofert.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania ofert:

 

tabela prace remontowe

Lublin, 08.08.2022 r.

 

 

Info na stronę

Partnerzy