Potrzebuję pomocy

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia powstało 23 stycznia 1991 roku, z inicjatywy ks. Tadeusza Pajurka ówczesnego kapelana Szpitala Neuropsychiatrycznego, aby pomóc osobom chorym psychicznie w ich specyficznych potrzebach:

 • psychologicznych (zrozumienie własnej choroby, ograniczeń i możliwości),
 • społecznych (powrót do społeczeństwa po przebytej chorobie),
 • duchowych (miejsce chorego w Kościele, świat ducha a świat choroby),
 • materialnych (znalezienie mieszkania, podjęcie pracy).

Aktualnie Stowarzyszenie oferuje dla osób chorujących psychicznie:

 • Środowiskowy Dom Samopomocy – dzienny ośrodek wsparcia dla osób po przebytym leczeniu psychiatrycznym – oferuje rehabilitację społeczną i zdrowotną, posiada 9 pracowni terapeutycznych.
 • Warsztat Terapii Zajęciowej – przygotowuje do podjęcia pracy zawodowej w ramach 7 pracowni terapii zajęciowej,
 • Zakład Aktywności Zawodowej (Kawiarnia Santiago Cafe) – zatrudnia 54 osoby niepełnosprawne,
 • Ośrodek Adaptacyjny – mieszkania chronione dla 16 osób z zaburzeniami psychicznymi i trudną sytuacją mieszkaniową,
 • Dom o charakterze rodzinnym – miejsca mieszkalne dla 11 osób niepełnosprawnych
 • Mieszkania jednoosobowe – dla 5 osób niepełnosprawnych
 • Klub Samopomocy „Misericordia”

Ponadto Stowarzyszenie organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dorosłych i dzieci z zaburzeniami psychicznymi, szkolenia, spotkania integracyjne, konkursy, konferencje oraz współpracuje na stałe z Kościołem Rektoralnym pw. św. Judy Tadeusza przy ul. Abramowickiej 2, (osoby chore mają możliwość udziału we Mszy św., przyjęcia sakramentów oraz rozmowy z doświadczonymi duszpasterzami).

W strukturach organizacyjnych Stowarzyszenia funkcjonuje także Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci z dzielnicy Głusk.

Plany na dalsze lata: tworzenie miejsc pracy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, mieszkań chronionych, nowych form pomocy dla osób starszych z zaburzeniami psychicznymi, Rodzinnego Domu Pomocy Społecznej bądź Domu Pomocy Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Partnerzy